Waar gaat dit over?

Beweeg en werk levert de volgende diensten:

Werkplekonderzoek met advies en voorlichting
individueel of afdelingsgericht wordt gekeken naar knelpunten in werkinrichting, werkhouding en werkwijze. Alle bevindingen worden vastgelegd in een verslag, evenals de adviezen tot aanpassen/verbeteren van de werkplek.

Training houding en beweging
Preventief of juist bij werknemers met (lichte) klachten ter voorkoming van ziekteverzuim. Naast de theorie van gezond bewegen is er vooral veel aandacht voor de praktijk in de eigen werkomgeving.

Follow-up
Onderzoeken tonen aan dat het effect van de training sterk vergroot wordt door herhaling. De nieuw aangeleerde manier van werken wordt structureel.

Reďntegratie
Samen met de bedrijfsarts en leidinggevende kan de werknemer –ook zij die nog niet (geheel) uitgevallen zijn – worden begeleid in herstel en beter uitvoeren van de werkzaamheden en omgaan met de werkdruk.

Beweeg en werk spreekuur
Op een vast moment en plaats op uw bedrijf. De werknemer kan hier met bewegingsvragen terecht; zo mogelijk wordt direct gekeken naar de situatie of bewegingen geanalyseerd en oplossingen aangereikt aan werknemer en werkgever.

Zijn er medewerkers die gezondheidsklachten hebben die individueel behandeld dienen te worden dan kan Beweeg en werk bemiddelen dan wel zelf zorgen voor behandeling in een particuliere praktijk in de buurt van het bedrijf. De kosten hiervan worden veelal(gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering van de werknemer.