Social return is een term die steeds vaker voorkomt in de wereld van bedrijven en overheden. Maar wat betekent het precies? En waarom is het belangrijk?

Social return verwijst naar de verplichting van bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen en het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Dit kan bijvoorbeeld door het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, mensen met een beperking of statushouders. Maar ook door het bieden van stageplaatsen of leerwerkplekken.

Deze verplichting wordt steeds vaker opgenomen in aanbestedingen en contracten tussen overheden en bedrijven. Het doel is om niet alleen economische waarde te creëren, maar ook sociale waarde. Door kwetsbare groepen te helpen aan werkervaring en opleiding, worden zij geholpen om uiteindelijk weer volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Maar social return gaat verder dan alleen het creëren van werkgelegenheid. Het kan ook bijdragen aan andere maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid en inclusiviteit. Zo kan een bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame energie ervoor kiezen om samen te werken met lokale scholen om jongeren op te leiden tot installateurs van zonnepanelen.

Het implementeren van social return vergt wel wat extra inspanning en kosten van bedrijven. Er moet bijvoorbeeld extra begeleiding worden geboden aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het levert ook voordelen op, zoals een positief imago en het vergroten van de betrokkenheid van werknemers.

Al met al is social return een belangrijk middel om bij te dragen aan maatschappelijke doelen en het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen.

Wil jij als bedrijf ook bijdragen aan maatschappelijke doelen en het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen? Implementeer dan social return in jouw bedrijfsvoering! Door samen te werken met lokale overheden en organisaties kun je bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Lees meer over de definitie van social return op onze website en ontdek hoe jij als bedrijf kunt bijdragen aan een betere wereld.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *